Myvideo

Guest

Login

Hoc guitar ÂM GIAI giải đáp

Uploaded By: Myvideo
99,561 view
0
0 votes
0

VIDEO nhằm 2 mục đích: / Giới thiệu cấu tạo Scale Trưởng cấu tạo / Các kỹ năng chạy note và luyện tập ngón / Bài tập Lead số 1: / Bài tập lead số 2: / Bài tập lead số 3: / Bài tập lead số 4: / Bài tập lead số 5: Casablanca Tham khảo: / / / LH:

Share with your friends

Link:

Embed:

Video Size:

Custom size:

x

Add to Playlist:

Favorites
My Playlist
Watch Later