Myvideo

Guest

Login

Hồ Tấn Quyền VNCH - Giải Mã Nguyên Nhân Mỹ Buộc Phải Cho HỒ TẤN QUYỀN “Xanh Cỏ“ Theo Ngô Đình Diệm

Uploaded By: Myvideo
313,689 views
0
0 votes
0

Hồ Tấn Quyền VNCH - Giải Mã Nguyên Nhân Người Mỹ Buộc Phải Cho HỒ TẤN QUYỀN “Xanh Cỏ“ Theo Ngô Đình Diệm Ngay khi soạn thảo kịch bản đảo chánh, Mỹ đã chốt danh sách những người cần phải giết. Nhân vật quyền lực đầu tiên cần phải biến mất là Lê Quang Tung - Tư lệnh Lực lượng đặc biệt đã được Việt Sử Giai Thoại giới thiệu trong bài “Tại Sao Mỹ Chọn Lấy Mạng LÊ QUANG TUNG Đầu Tiên Sau Sự Ra Đi Của NGÔ ĐÌNH DIỆM”. Trong bài hôm nay chúng tôi muốn cùng các bạn giải mã sự ra đi của nhân vật thứ hai nằm trong danh sách của kế hoạch đảo chính Ngô Đình Diệm. Người đó là Hồ Tấn Quyền - Tư lệnh Hải Quân, một binh chủng hoạt động dưới nước, không liên quan đến vụ đảo chánh xảy ra trên bộ.

Share with your friends

Link:

Embed:

Video Size:

Custom size:

x

Add to Playlist:

Favorites
My Playlist
Watch Later